Donacija

Poštovani korisnici!
 
Arenaelite.eu je sajt gdje niste obavezni držati seed, i sav sadržaj koji je na sajtu je za sve Vas u potpunosti besplatan.Da bismo Vam i ubuduće mogli pružati takvu uslugu,prisiljeni smo Vas zamoliti za financijsku podršku.Naime troškovi servera su za nas nekoliko pojedinaca iz staffa preveliki izdatak,budući da sve troškove plaćamo iz osobnih prihoda.
Ovim putem obraćamo se svima Vama koji ste u mogućnosti,da donacijom sudjelujete u plaćanju troškova servera.Novac prikupljen na ovaj način,ni u kom slučaju neće završiti na privatnom računu bilo koga od nas,već ostaje na Paypal računu kako bismo mogli podmiriti mjesečne troškove servera...
 //AE staff